Henvisning

Henvisning

Når vi mottar henvisning fra din tannlege sender vi ut timeavtale og informasjon om hvor vi er lokalisert. Som regel er det kun konsultasjon, vurdering og innhenting av opplysninger ved 1. gangs besøk. Som ny pasient her, ønsker vi at du medbringer eventuell medisinliste.