Historikk

Historikk

Vi er i dag et tannhelseteam på 7 personer. I 1997 startet vi i nye lokaler på Barbu Brygge, den gang med 2 tannleger og 2 tannhelsesekretærer. Vi trivdes veldig godt i Barbu, men etter hvert vokste vi ut av lokalene og måtte se oss etter nye lokaliteter. Vi ønsket også at lokalene skulle være bedre tilpasset pasienter med funksjonshemming. I mars 2011 flyttet vi inn i nye lokaler her i Kastellgården. Vi har doblet arealet, vi har heis, fått topp moderne utstyr og trives veldig godt. Fra å være en ren almenpraksis har vi siden 2008 utvidet behandlingstilbudet med spesialistbehandling i oral protetikk og oral kirurgi. Vi mottar derfor også henvisninger fra andre tannleger ved ønske om spesialistbehandling.