Refusjoner

Refusjoner

Offentlig støtte til tannbehandling kanaliseres på prinsipielt to måter, enten ved bevilgninger til Den offentlige tannhelsetjenesten som gir gratis behandling til prioriterte grupper, eller gjennom ulike støtte-og bidragsordninger. Viktigst blandt sistnevnte er folketrygdens ytelser til tannlegehjelp. I tillegg gir staten erstatning til voldsofre, og kommunene kan yte sosialhjelp til tannbehandling. Disse ordningene reguleres gjennom lover og forskrifter.

På vår klinkk behandles hovedsaklig voksent klientell med eller uten rett til refusjon. Vi henviser til Helfo.no og folketrygdlovens §5-6.

Som godkjente spesialister i oral protetikk og oral kirurgi har vi automatisk godkjennelse til å utføre trygdefinansiert implantatbehandling.