Spesialister i oral protetikk og oral kirurgi

Spesialister i oral protetikk og oral kirurgi

Kastell tannlegesenter har spisskompetanse innenfor fagfeltene oral kirurgi og oral protetikk. Vi mottar henvisninger fra andre tannleger som ønsker utført behandling, eller kun en vurdering. Mange pasienter her blir behandlet av begge spesialistene og det er derfor meget gunstig at behandlingsteamet kan kommunisere direkte ved planlegging, men også under behandlingen ved at begge spesialister er tilstede. Et eksempel er behandling med tannimplantater hvor vi tett kan samarbeide om behandlingsplan og fremdrift. En vanlig behandlingsgang er at spesialist i oral protetikk tar inn pasienten til 1.konsultasjon og utarbeider behandlingsalternativer med kostnad som presenteres for pasienten. Om det er planlagt implantater vil timeavtale reserveres hos kirurg. Kirurgen vi så først konsultere pasienten og deretter avtale time til operasjon. Når implantatene er innoperert returnerer pasienten til protetiker for å få fremstilt sine implantatstøttede tenner.

Vi bruker veldokumenterte implantatsystem fra Nobel Biocare og Astratech

Som spesialister i oral protetikk og oral kirurgi med rett til å utføre refusjonsberettiget implantatbehandling. Vi har også avtale med Helfo om direkte oppgjør, slik at vi kan trekke ev. refusjon direkte fra på din regning.